آرشیو نشریه کمون و مقالات 
 کمون شماره ۱۷ مرحله انقلاب ایران سوسیالیستی است، نه "دمکراتیک" - از تجارب تاریخی جنبش کمونیستی ایران بیاموزیم - درباره اصلی ترین شعارهای جنبش شهریور تا آبان ۱۴۰۱ - سیاست امپریالیستها در قبال جنبش اجتماعی اخیر ایران- اشتراکات لومپن‌های سلطنت طلب با فاشیست‌های حاکم در ایران - شعر بهتان> سروده احمد شاملو  23.08.1401
 کمون شماره ۱۶ ایران به کجا میرود، گزینه‌های پیش رو؟ - نکاتی در مورد جنبش ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۱ - نکاتی در باره ملاقات سران سه کشور روسیه، ترکیه و ایران - فمینیسم - رواج خرافات و اعدام در ایران - روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد  17.07.1401
 کمون شماره ۱۵ مبارزه زنان، زندان و اعدام - شرایط مرگبار کارگران معادن ایران - افول ابرقدرت آمریکا و ریزش اعتبار دلار - جامعه در بحران انقلابی‌ست، چرا انقلاب نمی‌شود؟ - شعر عشق  اثر احمد شاملو  24.06.1401
 کمون شماره ۱۴ معضل سیل اخیر در ایران، همان معضل متروپل است - رژیم درمانده در منگنه جنبش بازنشستگان - معضل آب در ایران - تحول در سازمان بین‌المللی سرمایه داری (قسمت آخر) - شعر از مرگ...  24.05.1401
  کمون شماره ۱۳ قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و بلژیک... - مسأله حجاب و رژیم جمهوری اسلامی - تکیه گاه قشر نازک بورژوازی حاکم در ایران و رژیم‌اش در کجاست؟ - تحول در سازمان تولید بین‌المللی سرمایه‌داری - کودکان کار و رژیم سرمایه‌داری ایران - شعر یاران ناشناخته‌ام 14.04.1401
  کمون شماره ۱۲ از مبارزات مردم آبادان پشتیبانی کنیم - رابطه گرانی در سطح بین‌المللی و گرانی در ایران - تحول در سازمان تولید بین‌المللی سرمایه - نامه رسیده از یک کارگر بازنشسته از ایران و نقد آن - شعر هدیه  14.04.1401
  کمون شماره ۱۱ گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر - مبارزه طبقاتی در جنبش کمونیستی - اوکراین: فعالیت پایدار علیه تهدید جنگ جهانی را شدت بخشیم (ترجمه) - نامه یک رفیق کارگر - نامه‌ای از دور - شعر گل صبح  22.02.1401
  کمون شماره ۱۰ همبستگی با MLPD - برقرار باد همبستگی پرولتاریای روسیه، ناتو و اوکراین علیه امپریالیسم و فاشیسم - معضل کودکان کار و طمع سرمایه‌داری - مقام زن در تاریخ - نامه یک رفیق کارگر و نقد آن - شعر تیشه  27.01.1401
  کمون شماره ۹ آمریکا و ناتو مسبب اصلی بحران اوکراین - صحت تحلیل ما از روند «آلترناتیو کارگری» - برجام: برنامه جامع اقدام مشترک - نکاتی در مورد بنیادهای طبیعی زندگی بشر و نقش امپریالیست‌ها - سعری از بکتاش آبتین  17.11.1400
  کمون شماره ۸ یادی از رفیق آیت گودرزی - در جهت وحدت جنبش کمونیستی و ایجاد حزب کمونیست بکوشیم - اوکراین در چنگال تضادهای امپریالیستی - مبارزه معلمان و موضع جمهوری اسلامی نسبت به دانش - هسته‌های مخفی کارگری را سازمان دهید! - کارگران سکوت نمیکنند - شعری از خانم صدیقه وسمقی  21.11.1400
  کمون شماره ۷ درباره انشعاب در حزب کمونیست ایران - سرمایه با ایجاد گرانی عصاره جان زحمتکشان را می‌مکد - قتل عمد بکتاش آبتین... - سوسیالیسم یا «آلترناتوی کارگری»؟ کدام یک؟ - جان جولیان آسانژ در خطر است - شعری از ایران  29.10.1400
  کمون شماره ۶ اعتراضات اصفهان، موجی از امواج ضد سرمایه‌داری - شدت مبارزه و قطب بندی جامعه - وضعیت جنبش کارگری بعد از ۵۷ -   28.09.1400
  کمون شماره ۵ اندیشه‌های ضد کمونیستی استتار شده‌ی حسن حسام - شیوه تفکر - فقر - حزب:  از ژوزف  استالین   26.08.1400
  کمون شماره ۴ خاورمیانه و گام بعدی - اعدام و مبارزه طبقاتی - سحر محمدی: سی و هفت سال صدای من... - نکاتی درباره شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورائی»   03.08.1400
  کمون شماره ۳ سوسیال امپریالیسم چین و مرتضی محیط مرتد - نکاتی درباره طبقه کارگر - نکاتی درباره حزب کمونیست - یانجا جائی است نزدیک به آخر دنیا  10.07.1400
  کمون شماره ۲ ویژه‌ی افغانستان  11.06.1400
  کمون شماره ۱ درباره ما - افغانستان، قربانی سیاست‌های امپریالیستی - اوظاع پر تنش بین‌المللی و ایران و وظائف ما - طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا    01.02.1400

 

  شیوه تفکر یک خرده بورژوا: بعضی خرده بورژواها عاشق سخنوری و میکرفون هستند. خود را مارکسیست دو آتشه نشان می‌دهند، به همه جنبش کمونیستی از سر تا پا ایراد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند ولی از هر تشکلی گریزانند و محدودیت‌های تشکیلاتی را مثل حلقه طناب دار بر گردن خود می‌بینند. با هر گام جنبش انقلابی به اوج، روحیه این خرده بورژواها افت می‌کند.