پیام بمناسبت آغاز سال نو میلادی 
دنیا درحالی به استقبال سال 2023 می‌رود که تحت سلطه سرمایه بیسابقه ترین شکاف طبقاتی را تجربه میکند.
در اقصی نقاط کره زمین تقابل 99 درصدی ها با یک درصدی ها بطورجدی تر توسط جنبش های مطالباتی حول اعتراض به کل وضعیت موجود و برای یک زندگی بهتر از خیابانهای پاریس تا تهران، از اروپا تا آمریکای لاتین و آسیا و خاورمیانه ادامه دارد. 
سرمایه داری در اثر تسلط سیاست های بازار آزاد بر اکثریت زندگی مردم جهان، تلاش دارد تا دستاوردهای مبارزاتی بشریت متمدن طی دو قرن اخیر را بازپس بگیرد و با تحمیل جنگ ، فقر ، گرسنگی ، مهاجرت و آوارگی و تخریب محیط زیست جهان را به بربریت نوین بکشاند.
حکومت های سرمایه ، ناتوان از پاسخ به نیازهای بشر امروز ، با رویکرد حداکثری افزایش نرخ استثمار، پیامدهای تبعیض‌ آمیز در تخصیص و مصرف منابع ، همچنین‌ فاجعه ‌گسترش فاصله طبقاتی بازهم بیشتر ، افزایش سن بازنشستگی، کاهش هزینه های عمومی و خدمات بیمه ای، فشارهای بیشتر معیشتی، تغییرات اقلیمی و دامن زدن به گرایشات فاشیستی و نژاد پرستانه و مذهبی ، مردم جهان را در مرز تعیین تکلیف با این مناسبات قرار داده است.
در مقابل، جوامع بشری اعتراض به وضعیت موجود را تا ریشه کن کردن مناسبات حاکم بر جهان و دستیابی به زندگی توام با رفاه و آزادی و زیستن در آغوش طبیعت و عشق به انسانها را در تلاشی همگانی و بی امان ادامه میدهند. 
ویژه گی سال 2022 برای ما، همبستگی جهانی در حمایت گسترده و شورانگیز از جنبش انقلابی #زن_زندگی_آزادی ست که همچنان ادامه دارد. پرچمی که در ایران برافراشته شد برای اکثریت مردم جهان امید و فرصتی برای تغییر شرایط موجود است. 
ضمن ابراز خرسندی و مشارکت در شادیِ مردم جهان بمناسبت آغاز سال نو میلادی، امیدواریم که این کشمکش های گسترده ، پاسخ تاریخی خود را در سال پیش رو به سرانجام برساند. 

شورای بازنشستگان ایران 
 30دسامبر 2022

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.