اطلاعیه مهم شماره ۲ “ کانون بازنشستگان ایران بخصوص سازمان تامین اجتماعی ، کارگران ، معلمان و کل مردم نجیب و فهیم ایران“

بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین ستایش خدای را که درهم شکننده ظالمین و نابود کننده ستم گران است . جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف ما در اعلامیه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به شما آقایان اعلام و هشدار داده بودیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان را بر اساس قانون کار شماره ۱۱۱ و ۹۶ برای سایر سطوح به میزان ۳۸ درصد افزایش و مبلغ ۵۱۵۰۰۰ هزار تومان نیز بصورت نقدی که به تصویب نمایندگان شورای عالی کار ، وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی رسیده بود ، بدون اتلاف وقت نسبت به پرداخت آن اقدام فرمایید و این مرحله جدا از نرخ تورم در سال جاری و همسان سازی با حقوق شاغلین میباشد ،،، بعد از حدود یک هفته در رادیو اعلان سراسری کردید که قانون مذکور طبق مصوبه شورای کار و سازمان تامین اجتماعی مورد تصویب هئیت دولت قرار گرفته و در خرداد ماه پرداخت خواهد شد !!!! جناب آقای رئیسی به غیر از خلف وعده و قول جنابعالی دروغ هم میگویید !!!!! تمام مسئولین کشور بخصوص شما آقای قالیباف و آقای رئیسی دائم از حفظ نظام و انقلاب صحبت میکنید در نظامی که به گفته معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار در مهر ۱۴۰۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیون نفر جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی میکنند ، و به گفته محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورخ ۲۶ ابان ۱۴۰۰ نرخ فقر در ایران ۱۰ درصد افزایش داشته است ، ایا با این آمار و روش و الگو میخواهید نظام و انقلاب را حفظ کنید؟؟؟؟!!!!! زهی خیال باطل !!!!!! جالب این است که این آمار و ارقام در سال قبل اعلام گردیده و هنوز کشور بدست پزشک متخصص ما جراحی اقتصادی نشده بود !!!!!! جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف مگر این مملکت ارثیه پدری شما میباشد که در چهل و اندی سال بصورت دائم از این صندلی به آن صندلی و از این پست به آن پست میروید ، اقای قالیباف کارنامه شما در شهرداری تهران موجود است !!!! اقای رئیسی کارنامه شما هم در همین مدت با معدل بیست و نشان درجه یک کشوری صادر گردید !!! قطعا با استعفای شما این مملکت ویران و نابود نخواهد شد و نظام نیز از بین نخواهد رفت ، بشرطی که شما اجازه فرمایید افراد شایسته و دلسوز و متخصص به راس کار بیایند که الحمدالله کم نیستند جوانان نخبه و متعهد در این سرزمین ،،، مخلص کلام امروز صدای ما را شنیدید و همینطور خواسته ما را ،،، اگر به ندای وجدان و قانون عمل کردید که زهی توفیق و اگر دوباره با دروغ و تزویر و خریدن زمان بازی کردید ، طبق اعلان قبلی دوباره و دوباره و صد باره ما را خواهید دید منتها اینبار تمامی مسئولیت این اعتراظات بحق و مردمی بر گردن شما آقایان میباشد ،،،،،،، هموطن و همکار عزیزم و مردم مظلوم و نجیب ایران انتشار این سند حق قانونی ، شرعی و عرفی شما میباشد برای احقاق حق و حقوق خود همه با هم یکصدا و یکدل نه به ظلم و ستم نه به بی عدالتی و تبعیض،،، از طرف بازنشستگان کل ایران ، جانبازان ، کارگران ، معلمان ، خانواده های محترم شهدا و ایثارگران ،،،حق همیشه پیروز است ،الله مدد ، خدا یار و پشتیبانمان الهی آمین.

1.7.2022

شیوه تفکر یک خرده بورژوا:  خرده بورژوا فقط به یک اصل پابند است: اصل سرکردگی خود. لذا در هر جمعی دو دو تا چهار تا می‌کند که چه موضعی بگیرد تا در آن جمع مورد توجه قرار گیرد، برایش کف بزنند و او را در رأس مجلس بنشانند. بر این مبنا خرده بورژوا در یک جمع مارکسیست دو آتشه است، در یک جمع سوسیال دمکرات است و در جمع دیگر لیبرال از آب در می‌آید. در همه این مجامع برایش هورا میکشند و کف می‌زنند. البته او قبای مارکسیستی را هیچگاه از تن در نمی‌آورد.