نامه‌ای از دور
دوستان عزیز سلام. خسته نباشید!    خیلی حرف دارم براتان بزنم اما شاید خسته شوید، فقط یک مسأله خیلی مرا به خود مشغول کرده واقعاً نمی‌دانم با آن چه کنم. هر چه به خودم فشار می‌آورم از آن سر درنمی‌اورم. یعنی منطق آن را نمی‌فهمم. مدتی است که من در مبایل خودم واتس آپ را پیاده کرده‌ام. خیلی هم کند کار می‌کند. >مطالعه بیشتر

بیانیه تعداد از تشکلات کارگران ساختمانی لرستان علیه امنیتی کردن مطالبات کارگران

همچنانکه دوستان بزرگوارمان مطلعند اخیرا دستگاه امنیتی شهرستان کامیاران هیت مدیره انجمن کارگران ساختمانی ان شهرستان را احضار و در خصوص تشکیل کمپین اعتراضی به وضعیت اسف بار کارگران بی بضاعت ساختمانی در شرایط بحران کرونا از انها توضیح خواسته و چند ساعتی هم بازداشت شده اند. نگاه امنیتی به مشکلات جامعه کارگری ، محدودیت سازی فعالیت نهادهای مردمی و تشکلات کارگری ، بی توجهی به جایگاه و نقش گروههای اجتماعی با خواستگاهای متفاوت و بی توجهی دولت نسبت به مشکلات کارگران ساختمانی و خیلی موارد دیگر سبب ساز این نوع برخوردهاست .
پیگیری مطالبات صنفی حق است علی رغم انکه در قانون اساسی برای ان جایگاه ویژه ای درنظر گرفته شده ، یکی از ارکان رشد یافتگی یک جامعه مدرن متمدن و ارمانگرا بدور از خشونت می باشد. شعار قرنطینه بدون معیشت یعنی گرسنگی ، یک خواسته و یک شعار کاملا صنفی و در راستای پرهیز از خشونت و تجمع و اعتراضات خودجوش و جلوگیری از سو استفاده بعضیها از کم و کاستیها ی صورت گرفته و بی شک جای تقدیر است. انعکاس مشکلات جامعه کارگری از طریق انجمنها به قدرت حاکمه بوسیله نامه نگاری و بیانیه و کانالهای ارتباط جمعی فضای مجازی در چهارچوب و اسلوب قانونی خود روندی است که عادی و به شرط عدم اخلال در نظم و منافع عمومی قانونی و توجیه پذیر. انجمنها به عنوان نماینده کارگران و استادکاران ساختمانی موظفند طبق اساسنامه کم و کاستیهای این طبقه را بدور از رویکرد سیاسی برجسته وبدان رسیدگی کنند. اراده و نیت حرکت انجمن کارگران کامیاران، انسانی و در راستای متوجه ساختن نهادهای مربوطه به وضعیت نامناسب کارگران فصلی صورت گرفته و هیچ سو نیت خاص سیاسی در آن وجود ندارد.
ما انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان ضمن خواستار تجدید نظردر برخورد ارگانهای امنیتی با تشکلات کارگری هم افزایی و درک متقابل و همچنین تغییر در رویکرد و نگاه امنیتی به فعالیت صنفی را ضروری می دانیم. محدودیت سازی در ازادی رسانه و بیان واندیشه در واقع به معنی سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی و سرپوش نهادن به معضلات جامعه و توسعه فساد و فقر و جلوگیری از رشد یافتگی فرهنگی و اجتماعی و بر خلاف قانون اساسی است .ما انجمنهای صنفی کارگران واستاد کاران ساختمانی استان کردستان به عنوان تشکلاتی مستقل ضمن تاکید بر استمرار استقلال فعالیت صنفی در حوزه صنعت ساختمان و چهارچوپ اساسنامه خواستار تعامل و گفتمانی مبتنی بر هم فزایی و همکاری و بستر سازی جهت رفع نگاها و نگرانیهای دستگاههای امنیتی بر فضای جامعه کارگری استان کردستان هستیم وهمچنین از اقدامات قانونی وپیگیریهای صنفی انجمن کامیاران حمایت می کنیم.

🔹️کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد
🔹️انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی سقز
🔹انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان دیواندره
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه