ادعای رضا پهلوی و جواب یک کارگر به او

رضا پهلوی: پول‌های اختلاس شده آقا زاده‌ها در کانادا را بدهید به کارگران که با خیال راحت‌تر بتوانند اعتصاب کنند (ایران ناشیونال)

یک کارگر: درست میگی که نکبت زاده‌ها باید پول مملکت را برگردانند اما شما و خانواده‌ات هم باید همین کار را بکنید. لطفا طوری حزب نزنید انگار شماها از مائید. اگر نکبت زاده‌های حکومت ج. ا. ثروت‌های ما را به غارت برده اند، شما هم برده‌اید. ما همه شما را به یک چشم نگاه می‌کنیم. (احد شواغیل هفت تپه)

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا برای هر اقدامی منافع خود را محور قرار میدهد. اگر در جنبش انقلابی شرکت می‌کند، برای این است که از جنبش به صورت ابزاری برای رسیدن به مقام و پول استفاده کند. خرده بورژوا برای رسیدن به پول و مقام روی نعش مادرش هم پا می‌گذارد و از روی آن رد می‌شود.