بیانیه جمعی از کارگران و دوستداران جنبش کارگری کیلانه و مربزان سنندج

چهارشنبه, 9ام مرداد, 1392

کارگران، زحمتکشان، مردم شریف ایران!

همان‌گونه که می‌دانید اخیرا در سنندج احکامی ضد انسانی بر علیه فعالین کارگری و اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری صادر شد، تا بار دیگر بدین وسیله بخشی از سیاست‌های ضد کارگری سرمایه و عوامل آن بر همگان آشکار گردد. احکام صادره بر علیه کسانی صادر گردید که سالهاست با حضور مسئولانه و دلسوزانه‌ی خود در تمامی عرصه‌های زندگی فلاکت بار مردم محروم سعی در کاستن از بار سنگین مشکلات آنان داشته، و همواره با دفاع از منافع رنجبران و محرومان سعی در گشایش گره کور از زندگی آنان داشته‌اند. این عزیزان با نشان دادن افق‌های روشن‌تر و ترسیم زندگی شایسته و انسانی و در خور شأن انسان امروز، و تبلیغ و ترویج خواست‌ها و مطالبات طبقه‌ی کارگر، بینش و آگاهی طبقاتی کارگران را در رسیدن به زندگی بهتر ارتقاء بخشیده، و راه را برای رسیدن به دنیایی عاری از هر گونه نابرابری هموار نموده‌اند.

شایان ذکر است این عزیزان در سایه‌ی تمامی اقدامات و فعالیت‌های انسان محور خود به چهره‌هایی محبوب و قابل اتکاء در میان کارگران تبدیل گشته، و از مشروعیت قابل توجهی نیز برخوردار می‌باشند؛ به گونه‌ای که غیاب آنان در روند زندگی اجتماعی کارگران، به مثابه عارضه‌ای غیر قابل انکار بوده، و جامعه‌ی کارگری را متحمل خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌نماید.

لذا ما کارگران به منظور حمایت همه جانبه از مبارزات کارگری و جنبش پیشرو آن، تعرض و تهاجم گسترده‌ی سازمان‌های امنیتی و قضایی ایران به صفوف کارگران پیشرو و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، و نقض صریح حقوق آنان در صدور احکام ضد کارگری بر علیه آنان را محکوم نموده، و خواهان لغو احکام صادره بر علیه فعالین این عرصه و دیگر عرص‌های اجتماعی می‌باشیم.

جمعی از کارگران و دوستداران جنبش کارگری روستاهای حسن آباد- کیلانه و مربزان سنندج

31.7.2013

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.