بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای نفت:

ما کارگران پروژه ای (پیمانی) نفت اعتراضات گسترده خود را آغاز میکنیم!

جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

در اطلاعیه خبری قبلی از تدارک اعتصابی گسترده از سوی همکارانمان در نفت برای اعتصاب و پیگیری مطالبات خبر دادیم.
تاکید ما بر افزایش حقوقها متناسب با رشد واقعی قیمت ها و اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد و شیفت کاری بیست روز کار و ده روز استراحت و دیگر مطالبات پاسخ نگرفته ما کارگران پروژه ای بود.
اکنون فراخوان دیگری از جانب بخشی دیگری از همکاران پروژه ای و پیمانی نفت به اعتصاب سراسری و تخلیه کارگاهها برای پنجم اردیبهشت داده شده است که بر دو محور بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد اعلام شده سراسری است. ضمن اینکه تاکید کرده اند که اگر تا قبل از پنجم اردیبهشت به این دو خواست آنها پاسخ داده شود، کمپینی برای سال ۱۴۰۱ نخواهند داشت.

البته ممکن است از نظر آنها در صورت پاسخ گفتن به دو موضوعی که طرح کرده اند، کمپینی در کار نباشد، اما از نظر ما صرف این دو خواست کافی نیست که همه مشکلات را فیصله یافته بدانیم.

از همین رو شاهد این هستیم که جدا از این فراخوانها مدتی است که اعتراضات در این گوشه و آن گوشه مراکز نفتی وسیع است و نفت آرام و قرار ندارد و هر روزه شاهد اعتراض و مبارزه ای هستیم.

علاوه بر این فراخوانها مدتی است که اعتراضات در این گوشه و آن گوشه مراکز نفتی و پالایشگاهی وسیع است و نفت آرام و قرار ندارد و هر روزه در این گوشه و آن گوشه آن اعتراض و مبارزه است.

همه اینها حاکی از فضای انفجاری اعتراض در نفت است. بخاطر اینکه بخش زیادی از وعده های داده شده عملی نشده است.
در خیلی جاها هنوز همکاران ما با شیفت کاری ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت کار میکنند. بعلاوه اینکه قیمت ها روز به روز افزایش می یابد و تورم بیداد می کند و سطح زندگی و معیشت ما کارگران و ما مردم بشدت نزول کرده است و امروز پیمانکاران چپاولگر حتی همان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد اعلام شده دولتی را هم که خود زیر خط فقر است، قبول نکرده و در برابر اعتراض همکاران چماق اخراج را بدست گرفته اند و با گفتن اینکه وضع همین است نمیخواهید تسویه حساب کنید.سعی میکنند اعتراضات ما را عقب بزنند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی بر ضرورت اعتصابی سراسری در برابر تعرضات هر روزه بر زندگی و معیشت کارگران تاکید دارد.

ما همانطور که اعلام کردیم برای اعتصابات روزهای دوم و پنجم اردیبهشت و برای گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر آماده می شویم و تاکید ما بر اعتصابی قدرتمند و سراسری است.

تاکید ما بر تجمع در مقابل کارگاهها و پالایشگاه هاست.

تاکید ما بر تشکیل مجامع عمومی و تعیین نمایندگان منتخب مجامع عمومی مان برای نمایندگی شدن در مذاکراتی است که با کارفرمایان و پیمانکاران خواهیم داشت.

با چنین تدارکی از مبارزه ما به استقبال روز جهانی کارگر میرویم و همصدا با همکاران خود در سراسر ایران وهم طبقه ای هایمان در جهان این روز را گرامی میداریم.

همکاران!
ما تجربه سال گذشته را داریم. دیدیم که تخلیه خوابگاهها جواب نیست. بلکه جواب مجامع عمومی قدرتمندی از نوع مجمع عمومی همکارانمان در هفشجان و دیگر مراکز کارگری است. با چنین قدرتی است که میتوانیم اعتصاب خود را تا رسیدن به مطالباتمان سازمان یافته و متحد به جلو ببریم. ما خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی هستیم و هر قدم از پیشروی ما گامی در جهت تضعیف بساط پیمانکاران مفتخور است.
کانال شورای سازماندهی، کانال شما و صدای اعتراض شماست. با این کانال در ارتباط باشید.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
یک اردیبهشت ۱۴۰۱

21.4.2022

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.