به مناسبت ۲۱ دسامبر، صد و چهل و سومین سال تولد استالین  

          صد و چهل و سومین سال تولد استالین بر پرولتاریای جهان مبارک باد!

 > مطالعه بیشتر...


 


  شیوه تفکر یک خرده بورژوا:

اگر به یک خرده بورژوا انتقاد کنی، فکر می‌کند که ضربه پتک سنگینی بر شخصیت و محبوبیت و روح و روانش وارد آورده‌ای و چون منطق و استدلال سیاسی ندارد، سعی می‌کند با لجن پراکنی، اتهام، برچسب زنی و هر شیوه‌ای که حتی متعلق به سازمان‌های جاسوسی علیه یکدیگر است، از تو انتقام بگیرد. ولی مبارزه خونسردانه تو او را بکلی خلع سلاح می‌کند.